• с.Богданівка Знам'янського р-ну Кіровоградської обл., 27432
  • oon7@ukr.net
Сайт вчителів інформатики С.Богданівка

­­

­

­

­

­

­

­

­

  
Перелік документів у кабінеті (Курси січень 2017 р.)

Можуть бути витяги: 

1.Методичні-рекомендації-з-ОП-департаменту-ОДА-від-29.10.2014р.

2. Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів Наказ МОН № 665 від 01.06.13 року

 3.  Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві  П О С Т А Н О В А від 30 листопада 2011 р. N 1232 Київ

4. Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

5. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні 

6. Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Повинні бути повністю:

7. Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів 

8. Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

9. Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

10. Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах"ДСанПіН 5.5.6.009-98

Повинні бути "на руках":

1. Посадова інструкція вчителя (Вона не має №, а має код КП-... Містить 7 розділів). Розробляє ЗДНВР. Погоджує відповідальний з ОП.

2. Акт-дозвіл (готовності) до нового навчального року.

3. Санпаспорт кабінету. Погоджує СЕС.

4. Витяг із протоколу щодо вимірів опору заземлення та ізоляції.

5. Інструкція з ОП (правил безпеки) при роботі на ПК (Біля кожного ПК).

6. Журнал обліку безперервного часу за екраном ПК. (Збеоігається 5 років).

7. Пам'ятка з пожежної безпеки.

8. Текстова частина плану евакуації.

9. Схема евакуації (з кольоровими позначками, аптечкою,  вогнегасником, покривалом 2х2 м). Погоджується з МНС.

10. Журнал оперативно-адміністративного контролю. Ведеться кожного дня. 1 р/міс перевіряє ЗДНВР. 1 р / 3 міс комісія з ОП. 

 

Учнівська документація :

1. Інструкція з ОП  з ПБ під час навчання в кабінеті інформатики.

2. Інструкція з ОП при роботі з електроприладами (або з електробезпеки)

3. Інструкція з БЖД з пожежної, техногенної безпеки та дій у НС.

4. Інструкція з надання першої долікарської допомоги.